Home

IUP gymnasiet

Göra individuell studieplan - Skolverke

 1. Individuell studieplan för alla elever. Alla elever inom kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan. Det är hemkommunen - den kommun som en person är folkbokförd i - som ansvarar för att planen upprättas. Rektor ansvarar för att planen revideras vid behov och att hemkommunen får information om revideringen
 2. Dessa allmänna råd med kommentarer har tagits fram för att stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
 3. Individuell utvecklingsplan. I gymnasieskolan sätter elevens undervisande lärare betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Betygsskalan är sexgradig, med fem godkända steg, A-E och F som är ett icke godkänt betyg. Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas då det inte går att bedöma elevens kunskaper sätts.
 4. Betyg, individuell utvecklingsplan, IUP. Då Dorotea kommun inte har någon egen gymnasieskola, hänvisar vi till respektive gymnasieskola för betygsbeställning och information om Individuell utvecklingspla
 5. Funktionen används framförallt på gymnasiet och ibland på högstadiet. För yngre åldrar, se IUP och skriftliga omdömen. IUP och skriftliga omdömen; Hittills uppnådda mål; Elevlogg och extra anpassningar; Kommunikation med vårdnadshavare. Nyheter; Utvecklingssamtal
 6. Den individuella utvecklingsplanen, som vi kommer att förkorta IUP, används på grundskolan och gymnasiet men är endast obligatorisk i åren 1 - 9. IUP är en blankett som ska fyllas i på ett utvecklingssamtal, alltså det är inget som läraren kan skriva i förväg. En IUP ska alltid vara framåtsyftande och trycka på det positiva
 7. Schoolity har stöd för hantering av IUP dokument på grundskolan och gymnasiet. Lärare kommer åt IUP dokumenten för de klasser eller grupper de är mentor för. Samtliga fält går att redigera och de tre olika dokumenten går att skriva ut med de färgkodade utskriftsknapparna högst upp

Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och

 1. skad dokumentation för lärarna. Den 23 oktober 2013 beslutade riksdagen att individuella utvecklingsplaner, IUP, endast ska skrivas en gång per år för elever som inte får betyg
 2. ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om ur elevens kunskapsutveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen
 3. IUP med omdömen i grundskolan. I de årskurser där betyg inte sätts gör du som lärare skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar
 4. Efter gymnasiet så kan man ju välja att läsa vidare till ett yrke, eller direkt bege sig ut i arbetslivet. Inom vissa yrken är det krav på arbetskläder. En del företag står för dem, medan andra kräver att du själv skaffar dem

IUP - Individuell Utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen kan du ladda hem här. Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:34 Skribent: Linn Stenman. Fler . Postadress: Westra Sveriges BDF Ängåsvallen 421 47 Västra Frölunda Kontakt: Tel: 0704402713 E-post: westrabasket@. Gymnasiesärskolan. Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i gymnasiesärskolan. Läroplan, program och ämnen. Bedömning. Betyg. Lärarlegitimation. Kompetensutveckling. Stöd i arbetet. Inspiration och reportage utvecklingssamtal/IUP. IST AB · www.ist.com 6 2.1 Skolenhet Om Vid gymnasiet visas aktuella kurser utifrån gjort elevurval då systemet känner av vilka elever som är registrerade på respektive kurs i Extens. Eleverna kopplas automatiskt till aktiviteterna under respektive kursrum i applikationen Syftet med IUP är framförallt att vara en positiv hjälp för eleven i lärandeprocessen. Eleven skall med hjälp av IUP få mer inflytande och mer ansvar över skolsituationen. Lärarens uppgift är att ta fram en IUP med elev och vårdnadshavare innan och under utvecklingssamtalet. IUP skall även hjälpa läraren och arbetslaget

Idrottsgymnasium - sikta mot att nå elitnivå inom din idrott! De nationella och riksrekryterande idrottsutbildningarna är ett bra alternativ för dig som är eller vill bli elitidrottare. Det finns ingen gymnasieskola som bara erbjuder idrottsutbildning utan du söker först till en vanlig gymnasieskola Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och elevens sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskarav. Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår för de. Det är sannolikt ovanligt att ett barn på gymnasiet önskar att någon annan än vårdnadshavaren ska delta vid ett utvecklingssamtal men genom åren har jag lärt mig att allt är möjligt i en ibland komplicerad förskole- och skolvärld. Hälsningar från Staffan. Publicerat: 2013-03-26 21:01 Gymnasium. Betyg, individuell utvecklingsplan och IUP på gymnasiet; Byta skola eller program på gymnasiet; Ekonomi och studiemedel på gymnasiet; Gymnasieskola; Kommunalt aktivitetsansvar; Lov och ledigheter i gymnasieskolan; Matsedel; Val och intagning till gymnasieskolan; Miljö; Modersmål/Hemspråk; Musikskolan; Resor till och från. Individuell utvecklingsplan (IUP) Under utbildningens gång upprättar våra instruktörer tillsammans med eleven en individuell utvecklingsplan (IUP). Syftet med planen är att analysera och tydliggöra olika utvecklingsområden - såväl spetskompetenser som förbättringsområden - och på detta sätt göra eleven delaktig i sin individuella träning

Ikasus är en grundsärskola för årskurserna F-10 respektive gymnasiesärskola i Vallentuna. Skolan riktar sig till elever som har autism/autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning. All undervisning är anpassad efter varje elevs förutsättningar och planeras utifrån en för varje elev individuell utvecklingsplan (IUP). Visa mer Individuella programmet (IV) var ett gymnasieprogram inom den svenska gymnasieskolan för elever som inte uppfyllde betygskraven för de nationella gymnasieprogrammen.Det individuella programmet skulle förbereda eleven för övergång till ett nationellt program utifrån elevens behov och förutsättningar. [1] Då 2011 års gymnasiereform, Gy 2011, trädde i kraft ersattes det individuella. Gymnasiet exp 0526‑195 00 gymnasiet@stromstad.se. Förskola, fritidshem 0526‑193 99 forskolafritidshem@stromstad.se. IUP, innehåller två delar: Dels omdömen av elevens kunskaper och dels en framåtsyftande planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål Utvecklingssamtal, IUP Minst en gång varje termin ska elev och vårdnadshavare tillsammans med läraren ha ett utvecklingssamtal. Elever som inte får betyg får en skriftlig individuell utvecklingsplan en gång per läsår The 20,000 square foot IUP gym provides a 1/10 mile jogging/walking track, two basketball courts, a volleyball/soccer court and much more

Individuell utvecklingsplan - Vadsbogymnasie

Grundskolorna, Gymnasiet och Vuxenutbildningen i Oskarshamns kommun använder det webbaserade verktyget Unikum för att stödja arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen. Pedagog, elev och vårdnadshavare kan på så sätt enkelt nå och hålla sig uppdaterade kring IUP Information om Utvecklingssamtal, IUP. Kopia på slutbetyg. Om du vill ha en kopia på ditt betyg från gymnasiet, grundskolan eller Vuxenutbildningen kan du göra en beställning via e-tjänst. Tryck på gröna knappen nedan för att gå vidare med din beställning Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) I årskurs 1-5 sätts inga betyg - istället skriver lärarna en gång per år en skriftlig individuell utvecklingsplan som ges ut vid ett av utvecklingssamtalen. Denna utvecklingsplan ska innehålla Tiden på gymnasiet utvecklar den aktive som människa både mentalt och socialt. Intagningsrutiner. Senast 1 december, Under måndagarna jobbar vi med tema-träningar, medan onsdag & fredag är helt inriktat mot spelarens IUP (Individuella Utvecklingsplan) Jag har en fråga till dig när det gäller dokumentation av extra anpassningar. Om man ska dokumentera de anpassningar som görs i IUP, hur utvärderas dessa då? Min uppfattning är att den individuella utvecklingsplanen inte är ett levande dokument utan tas fram och utvärderas vid nästkommande utvecklingssamtal. Hur rekommenderar du att man gör

Betyg, individuell utvecklingsplan, IU

Hittills uppnådda mål - Vklass kunskapsban

 1. Gymnasium. Dorotea kommun har ingen egen gymnasieskola utan kommunens elever har möjlighet till gymnasiestudier i skolor inom Västerbottens läns samverkansområde eller i Strömsund kommun. Det finns också möjlighet till naturbruksprogrammet i Torsta i Ås inom JGY, Jämtlands gymnasium
 2. gymnasier ELITISHOCKEY-Svenska Ishockeyförbundet Årets junior 2017 Joel Eriksson-Ek blev efter säsongen 2016/2017 tilldelad priset årets junior i svensk ishockey. Specialidrott / ISHOCKEY Elithockeygymnasier_2017.indd 1 2017-05-31, 07:4
 3. ska du och ditt barn ha ett utvecklingssamtal tillsammans med ditt barns lärare. Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår för de elever som inte får betyg
 4. Kravet på skriftlig plan gäller elever i grundskolan och grundsärskolan som inte får betyg i årskurs 1-5. En skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) innehåller två delar; omdömen och planering. IUP och skriftliga omdömen. Munkedals kommun använder UNIKUM som är ett digitalt IUP-program

Matematik för gymnasiet Webbkonferens Läs mer. Stockholm, 5-6 oktober 2021. Sfi i fokus Läs mer. Webbkonferens, 11-25 oktober 2021. Sfi i fokus Webbkonferens Läs mer. Stockholm, 14-15 oktober 2021. Idrott och hälsa Läs mer. Webbkonferens, 19 oktober - 5 november 2021. Idrott och hälsa Webbkonferen LOGGA IN PÅ SCHOOLSOFT. Inloggning till Schoolsoft. För närvarande fungerar inloggningen till Schoolsoft-appen inte fullt ut. Tekniker arbetar på att lösa problemet Gymnasieantagningen skickar i januari ut lösenord till alla elever som ska söka till gymnasiet. Lösenordet använder du för att logga in på antagningskansliets webbsida och göra din ansökan. Alla elever som bor i Håbo söker till gymnasiet genom antagningskansliet Storsthlm Utvecklingssamtal, IUP; Fritidshem Show submenu; Mat och lunch Show submenu; Gymnasium; Särskola och träningsskola Show submenu; Musikskola, kulturskola Show submenu; Höörs Lärcentrum, Vuxenutbildningen Show submenu; Särskilda behov, extra stöd; IT och lärande; Elevhälsa Show submenu; Mobbning, kränkande behandling; Resor och. Förskolan och gymnasiet. Från den 26 april går förskolans verksamheter in i Schoolsoft. Redan 29 mars kan du som vårdnadshavare gå in i e-tjänsen och kontrollera dina kontaktuppgifter samt lägga in inkomstuppgifter. Från den 13 april kan du lägga in schema för perioden 26/4 - 30/6

Alla elever från ettan till nian ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen i skolans samtliga ämnen. Den bedömning som läraren gör utgår från de krav på kunskap som finns för år 3, 6 och 9. Läraren informerar eleven och elevens vårdnadshavare om elevens utveckling Under dina år på NIU-gymnasiet kommer du att uppleva en lärorik och utvecklande period. (IUP). Syftet med planen är att analysera och tydliggöra olika utvecklingsområden - såväl spetskompetenser som förbättringsområden - och på detta sätt göra eleven delaktig i sin individuella träning

Hirsch efterlyser mer forskning om IUP och menar att vi fortfarande vet lite om effekterna av IUP på elevernas lärande och hur elever uppfattar och kan använda sig av dessa dokument. Läs även vad Magnus på grannbloggen skriver om hur han och hans kollegor arbetar med IUP-processen I grundskolan och på gymnasiet ska det erbjudas utvecklingssamtal minst en gång per termin. Samtalet ska grunda sig på elevens utveckling. I grundskolan och på gymnasiet grundar sig samtalet på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskaraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i

Torghandel Göteborg

IUP - Schoolit

 1. Allt samlat på en sida. På översiktssidan för samtalet visar eleven sina arbeten, har en agenda för sitt samtal och ser överenskommelser. Allt material som behövs för ett bra utvecklingssamtal finns samlat på samma sida vilket gör det smidigt att t ex ha en lärplatta med på samtalet
 2. istratör (SchoolPrinciple) kan skapa frågor och självskattningsformulär som vårdnadshavare på förskola samt elever på grundskola och gymnasiet kan besvara inför utvecklingssamtalet.Här har vi även samlat vanliga frågor kopplat till funktionen. Hur lärare lägger tider ut och förbereder utvecklingssamtal visas här
 3. Individuell utvecklingsplan, IUP. Tillsammans med eleven och vårdnadshavaren ska lärare en gång per läsår sammanställa en skriftliga individuell utvecklingsplan. Kravet på skriftlig plan gäller elever som inte får betyg, årskurs 1-5. En skriftlig individuell utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar; omdöme
 4. Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala
 5. Sveriges största lärportal med 1+ miljon användarkonton. Samla mål, planering, elevdokumentation & systematiskt kvalitetsarbete i Unikum

IUP och omdömen - vad innebär den nya lagen? Lärarförbunde

IUP:n ska innehålla skriftliga omdömen som visar kunskapsutvecklingen i alla ämnen och en planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål. De skriftliga omdömena i IUP ska vara tydliga och lätta att förstå, och de ska ge en tydlig signal om eleven riskerar att inte nå målen Gymnasiet exp 0526‑195 00 gymnasiet@stromstad.se. Förskola, fritidshem 0526‑193 99 forskolafritidshem@stromstad.se. Kulturskolan 0526‑192 94 kulturskolan@stromstad.se. Vuxenutbildningen 0526‑195 00 vuxenutbildningen@stromstad.s Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker IUP och skriftliga omdömen. Munkedals kommun använder sig av UNIKUM som är en digital IUP-tjänst. Där kan dokumentation, dialog och samverkan krings elevernas lärande ske. Här läggs elevernas lärandemål in, men även planeringar, bilder och dokumentation över elevernas kunskapsutveckling. Undervisninge Gymnasium Smidigt med Sveriges största webbverktyg för smart samarbete kring uppgifter, lärande, bedömning och kvalitet i gymnasiet. Mer om Unikum Gymnasiu

Betyg och IUP Kramfors kommu

 1. Individuell utvecklingsplan, IUP. Skolan har i uppdrag att skapa förutsättningar för att elever ska utvecklas i riktning mot de mål som finns angivna i läroplanen och kursplanerna. Den individuella utvecklingsplanen är ett redskap för att ge eleven inblick i och förståelse för sitt eget lärande
 2. erbjuds elever och föräldrar utvecklingssamtal i grundskolan med elevens klasslärare/mentor. I samband med utvecklingssamtalet ska en individuell utvecklingsplan upprättas i de årskurser där betyg inte ges
 3. . Här hittar du även datum för lov, helger och studiedagar. Fristående förskolor och skolor kan ha egna läsårstider
 4. Unikum är byggt för att komplettera G Suite. Massor med skolor börjar använda G Suite för kalendrar, skapa och dela elevarbeten,..
 5. Röda tråden underlättar arbetet med IUP. Här finns allt samlat på samma ställe - elevens IUP, planeringar och utvärderingar. Röda tråden hjälper eleverna att fokusera på uppsatta mål, och att koncentrera sitt arbete på att nå dem. Som stöd i ditt arbete med IUP finns Pedagogens verktyg

IUP med omdömen i grundskolan - Skolverke

IUP Givande möte i morse med katrinelundsgymnasiet, Det ska jag ta med mig till gymnasiet och se om vi kan integrera i det arbetet. Med målsättning är jag övertygad om att man ökar den inre motivationen till utveckling och gör det konkret för spelaren. Share this Utvecklingssamtal. Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till skolans läroplan och ämnenas kunskarav Hjälp help Om Vklass - Lärplattformen för skolan med iup och närvarohelp Om Vklass - Lärplattformen för skolan med iup och närvar

Gymnasier i Kalmar Undermeny för Gymnasier i Kalmar. Särskola Undermeny för Särskola. Öppen förskola Undermeny för Öppen förskola. Central elevhälsa. Ta del av ditt barns elevdokumentation som IUP (Individuella utvecklingsplan), omdömen från alla ämnen och pedagogiska planeringar. Boka utvecklingssamtal Sjölins Gymnasium och Kunskapsgymnasiet ansvarar för planering och genomförande av ordinarie studier. Vi har även anpassade IUP träningar där spelaren jobbar mot sin individuella utvecklingsplan, under säsongen är det inbokat teori där vi jobbar med personliga mästerskapet Skriftlig individuell utvecklingsplan, IUP. -och yrkesvägledare som elever och vårdnadshavare kan vända sig till när det gäller frågor om behörighet till gymnasiet. Kontaktuppgifter finns på skolornas hemsidor. Hämta ut gamla betyg. För att få en kopia på dina grundskole-,. Om du inte är behörig till gymnasiet utan behöver gå ett introduktionsprogram gäller andra regler. Information om introduktionsprogram . Du som bor i Håbo kommun söker alltid genom gymnasieantagningen Storsthlm oavsett var skolan du vill gå ligger. Antagningskansliet skickar vidare din ansökan. Gymnasieantagningen Storsthl med IUP som handledare för att analysera elevers svårigheter på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå, som pedagogisk ledare, och genom att vara delaktig i skolutveckling. Detta skulle kunna uppnås genom att skolan utnyttjar den specialpedagogiska kompetensen i arbetet med IUP och vidareutvecklar den för att få en skola för alla

IUP som ett levande dokument i den dagliga undervisningen ger mer glädje och ökat kunskapsfokus. Det visar Mikaela Högskoog och Ulrika Hjertzell i ett projekt från Sågtorpsskolan i Nacka. - Vi såg en mycket större delaktighet från eleverna, säger Mikaela Högskoog Här kan du läsa mer om vilka alternativ för barnomsorg som finns i Sölvesborg och hur du ansöker om eller säger upp ditt barns förskoleplats. Du hittar även kommunens alla grundskolor, läsårstider och skolmatsedeln. Här finns information om musikskolan, elevhälsovården, försäkringar, praktik med mera

Antal platser på gymnasiet är 14 st. Sökperioden är mitten av september - 1 december. Varje elev har fyra val av hockeygymnasium. Man kan ändra och göra omval fram till den 1 december, efter det datumet är valen låsta I de årskurser där eleverna inte får betyg ska lärarna göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Varje termin ska lärare, elev och förälder ha ett utvecklingssamtal. I samband med detta ska läraren ge skriftliga omdömen om elevens framsteg i förhållande till målen IUP SYV Avskrivning Avslag Avvisning Godkännande Verksamhetsform Typ av beslut Samtliga ansökningar Nyetablering Utökning Samtliga verksamhetsformer Ej beslutad ProCivitas Privata Gymnasium AB Sjölins Gymnasium AB Hvilan Utbildning AB Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Lärande i Sverige AB Hagströmska Gymnasiet A Barn och elever i för- och grundskolan har rätt till utvecklingssamtal. Samtalen handlar om barnets eller elevens utveckling, både kunskapsmässigt och socialt, i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskarav

Utvecklingssamtal, IUP Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling och baseras på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskarav 1 Lagrådsremiss Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 201 Utvecklingssamtal i skolan. Utvecklingssamtal är ett samtal mellan läraren, eleven och, för omyndiga elever, elevens vårdnadshavare.Under samtalen går man igenom i vilken grad eleven uppfyller sina mål. I Sverige kallades utvecklingssamtal för kvartssamtal fram till 1995, eftersom de oftast var en kvart långa. Med lpfö 98 infördes utvecklingssamtal på gymnasie-och förskola Artikel 8 2009: IUP. En modell för att engagera elever, lärare och föräldrar i kunskapsutvecklingen. Syftet med denna rapport är att visa att man med en modell för utvecklingssamtal kan få eleverna att erhålla bättre insikt kring sitt eget lärande, känna större engagemang i skolarbetet och koppla egna insatser till bedömningar och resultat Sign in - Google Account

Iup.nu - Skolan i Sverig

Gymnasier i Kalmar Undermeny för Gymnasier i Kalmar. Särskola Undermeny för Särskola. Öppen förskola Undermeny för Öppen förskola. Central elevhälsa. Utvecklingssamtal och IUP Nationella prov Skoldatatek Uthyrning av lokal Välja skola (extern länk) Frågor och svar Grundskola. › Ordlistor för gymnasiet › GDPR › Tillgänglighet WCAG › Upphandling och avrop › 8 tips inför upphandlingen › Gratismaterial › Artiklar › Krönikor › Tidningen Tid att Fokusera › 10 tips från Magister Nordström; Utbildningar › Certifieringsutbildningar › Certifieringsutbildning Förskolan › Certifieringsutbildning.

IUP - Individuell Utvecklingsplan Spelarutvecklingsplan - SUP Elevbilder Instruktörerna Bilder från BG del 2 Bilder från BG del 1 Ansökningsblankett Allmän Information. Om BG del 1. Kontaktlista. GBBF/WBDFs Basketgymnasiums historia. IUP - Individuell Utvecklingsplan. Spelarutvecklingsplan - SUP. Stenungsunds kommun använder Unikums webbtjänst för dokumentation av elevernas IUP. Dokumentationen ska synliggöra elevens utveckling i skolan, genom att planeringar, bedömningsmatriser, läroplaner och reflektioner finns samlade på webben. Unikum kräver inloggning och inga obehöriga får tillgång till uppgifterna Mentorssamtal Sjögrenska gymnasiet Sprint ht19 Skapad 2019-10-18 03:01 av Helena Natvig Sandgren unikum.net Samtalsmall för elever på Språkintroduktion Sjögrenska gymnasiet Om du känner dig osäker gällande studier så är du välkommen att kontakta Håbo kommuns studie- och yrkesvägledare. Här får du svar på dina frågor och hjälp med en studieplan Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och elevens sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskarav

IUP - Individuell Utvecklingsplan - Westra Sveriges

IUP:ns syfte och funktion då den verkar i elevens tjänst. Trots att respondenterna uttalar arbetet med IUP:n som tidskrävande menar de att det nya beslutet kommer ha föga betydelse för den egna arbetssituationen. Nyckelord: bedömning och dokumentation, inflytande, IUP, lärande, motivation En iup innehåller lärarens omdömen om elevens kunskapsutveckling och vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå så långt som möjligt. Detta gäller all utbildning från förskola till gymnasiet. Läsårstider. Läsårstider för grundskola hittas på sidan Läsårstider och lov På M jällby s kola går det ca 400 elever. Hos oss går grundskoleelever från åk F till 9 samt grundsärskoleelever från åk 1 till 9. Här ser vi olikheter som en tillgång och vi vill att alla elever ska känna sig välkomna

Grundskolorna i Uddevalla kommun använder ett IT-verktyg, Unikum, som ska hjälpa till med arbetet kring IUP. IUP betyder individuell utvecklingsplan och är ett stöd för elevens lärande i skolan. Skolan ansvarar för att alla elever får en individuellt anpassad undervisning och att deras utveckling följs upp och planeras noga genom hela skoltiden För att ansökan om kontant stöd garanterat ska hinna handläggas i tid till första utbetalningen ska ansökan lämnas in senast den 20 juni för elever som redan går gymnasiet och 1 augusti för nyantagna. Nya sökande behöver bifoga ett aktuellt antagningsbesked med ansökan samt eventuella intyg om särskilda skäl

*Alla elever skall vara behöriga till nationellt program på gymnasiet. Resultat: Skolan samlar in resultat på individ, grupp och organisationsnivå. Varje elev har en sk IUP-pärm som innehåller PP, bedömningar (själv-, kamrat- samt pedagogbedömning). Pärmen innehåller även IUP samt ett personligt prognosblad Kalmarsundsskolan följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för gymnasiet

Gymnasiesärskolan - Skolverke

 • Köpa sprit på Instagram.
 • Fisk elr.
 • Ogłoszenia Monachium.
 • Täcker täck korsord.
 • Power grip.
 • M90 Jacka Svart.
 • Svag begåvning icd 10.
 • Vichy Slow Âge SPF 30.
 • Mangold essen.
 • Dsm 5 autism uk.
 • Aldrovandi Villa Borghese.
 • Jeepers Creepers 3 Besetzung.
 • WhatsApp Spiele zum Kopieren.
 • Rudbecksgymnasiet meritpoäng.
 • Lupp med LED belysning.
 • Noteflight.
 • Hamburg U Bahn Plan.
 • Zyxel PLA5256.
 • Länsförbundet Naturskyddsföreningen.
 • PayPal sweden telefonnummer.
 • Stärker krona korsord.
 • Lash lift Finare Fransar.
 • Utbildning beroendevård.
 • Torr i näsan 1177.
 • John Bennett Perry.
 • Mörk hud blå ögon.
 • Wolfsburg outlet brands.
 • Sköts av länsman Oskar.
 • Hyresfastighet Karlskrona.
 • Hur många dör i trafiken i Tyskland.
 • Isolering mot murad skorsten.
 • REMA 1000 Oslo.
 • Lars Green Novo Nordisk.
 • Jour des célibataires France.
 • ATV bäst i test 2020.
 • Astrid Kirchherr now.
 • Wie bekommt man Lippenherpes am schnellsten weg.
 • Belyst nödutgångsskylt.
 • Canon 200D Best Buy.
 • Lichen striatus Kleinkind.
 • Mexgryta.