Home

Postväsendets historia

Postväsendets historia - Wikimini, encyclopedin för bar

Postens historia: Från brevduvor till postflygare

Men att skicka brev tog lång tid och dessutom kunde breven lätt hamna i fiendernas händer. Därför bestämdes det år 1636 att det skulle finnas ett system för att ta hand om posten. Från och med nu skulle det finnas postgårdar som tog hand om posten och såg till att den skickades vidare. Postbonden hade två drängar till sin hjälp I Europa hade ett postsystem växt fram redan under 1500-talet där privata entreprenörer tog hand om kungarnas postgång. Greven Franz von Taxis tecknade ett avtal med den spanska kungen Karl I, senare kejsare Karl V att organisera ett postväsende för dennes räkning. Det sträckte sig från Antwerpen till Nepal och från Madrid till Prag

Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kunglig förordning om postbud. Under det följande århundradet byggdes postnätet ut över riket och alla större städer fick postkontor Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden Magnus Linnarsson Postgång på växlande villkor Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kung- Magnus Linnarsson lig förordning om postbud. Under det följande århundra-det byggdes postnätet ut över riket och alla större städer fi ck postkontor POSTVÄSENDETS HISTORIA Lärares uppfattningar om flerspråkighet Sverigekontakts årsberättels Den nya permanenta utställningen om postväsendets historia och om hur Posten fungerar idag har formgets av AIX. Gestaltande miljöer möter en starkt stiliserad form. Det nya och det gamla i ett växelspel där modern teknik och filmmediet, grafik bild, text och föremål samverkar och lyfter fram berättelsen och väcker besökarens nyfikenhet Det svenska postväsendets historia handlar om effektiviserad logistik - från osäkra bondestafetter till statlig administration. Men också om makt; postväsendet prövades av inhemska maktstrider, privat konkurrens och det politiska klimatet i Europa

Postväsendet förr i tiden Historia SO-rumme

 1. strövtåg i postväsendets och frimärkenas historia från antiken, medeltiden och våra dagar av Iwan Waloddi Fischerström ( Bok ) 1970, Svenska, För vuxna Ämne: Post, Frimärken
 2. Postens historia från första postväsendet till idag. Hur har utvecklingen skett och hur fungerar postväsendet idag
 3. Förutom sidorna i läroboken behöver ni också läsa på löspappret ni fick om postväsendet (har ni tappat bort det måste ni ta ett nytt på onsdag), de viktiga orden/ begreppen som ligger uppe här på siten och det genomgångar vi har haft på tavlan. Bilder på det vi gått igenom på tavlan finns också här på siten. Lycka till allihopa
 4. Postmusei historia. Sth. 1937. 25 sid. Mimeograferad i 100 ex. Postmuseum och Föreningen Postmusei Vänner under är 1937. Sth. 1938. 11 sid. Illustr. Data ur svenska postväsendets historia före r 1726. N. P. nr 4, sid. 116 121, 1927. Bibliografi över svenska postförordningar från ären 1541 1646. :-J.P.
 5. Detta ger ett angreppssätt på postväsendets historia som är inspirerat av den kultur­historiska medieforskning som växt fram på senare år. Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Karolinska förbundet , 2012. p. 9-22 Keywords [sv] Sverige, byråkrati, historia, postväsende, posthistori
 6. Vid en historisk tillbakablick kan man konstatera att Posten alltid varit stadd i förändring. På 1800-talet var svenska Postverket bland de första i Europa att köpa in ångbåtar för snabbare leveranser. I Stockholm testades den första automobilen för posttransporter redan 1903 och den första reguljära postflyglinjen öppnades 1920

Strövelstorps historia; Evenemang i byn; Fiber till byn; Vattenvårds projekt i Vegeå; Styrelsen; Protokoll; Kulturpriset 2005; Statistik; Historia. Mejeriet; Postväsendet i Strövelstorp; Karlssons affär Bankv.24; Bildarkiv från förr; En del av Strövelkorvs historia; Elsa Andersson; Erik Dahlmans hågkomster. Skolgången på början av 1900-talet; Erik Dahlmans he XII:s död 1718 återställdes postväsendet till den gamla ordningen med postbönder. Med sin historia om postväsendet menar sig Linnars-son visa hur den svenska tidigmoderna stormakten inte förefaller så centraliserad och homogen som många historiker har framhållit. Linnarsson tematiserar si Historia. Post- och telegrafstyrelsen var det ämbetsverk som handhade post och telegraf- och telefonkommunikation, efter att telegrafverket förenades med postverket 1927. [1] 1941 ändrades namnet till Post- och telegrafverket, och 1981 till Post- och televerket. [2]Post- och televerket blev 1990 ett statligt affärsverk, och 1994 bolagiserades verket och delades upp i två dotterbolag.

Posten under stormaktstiden Popularhistoria

 1. Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden [Postal service on shifting conditions The organization of the Swedish postal service, c. 1600-1720], Diss.: Lunds universitet 2010 (Lund: Nordic Academic Press, 2010)
 2. Han får till och med en lång utläggning om det tyska postväsendets historia att bli brännande politisk läsning. Det är imponerande. Det finns i dag en vitt utbredd uppfattning om att.
 3. Fil. dr. Magnus Linnarsson - till höger på bilden, bredvid rektor Jarl Axelsson - sysslar framför allt med politisk historia och har doktorerat på det svenska postväsendets framväxt. Under sin föreläsning invigde han eleverna i det politiskt turbulenta 1700-talet, när kungen strejkade och frihetstiden tog slut
 4. Under det svenska postväsendets tidigaste år hade man gående postförare. Men 1646 beslöts det att postbönderna borde tillhandahålla hästar, speciellt på den viktiga sträckan Stockholm-Halmstad. Längs denna sträcka gick posten till och från utlandet, en gång i veckan.
 5. Istället för postbud införde man 1636 ett system med postbönder, på så sätt slapp bönderna att bli våldgästade av personer som utgav sig för att vara postbud. Postbönderna var en följd av ett initiativ av rikskansler Axel Oxenstierna, nämligen att år 1636 inrätta det svenska postverket, tolv år senare än det danska
 6. Det moderna postväsendet såg ljuset under 1200-talet då furstefamiljen Thurn und Taxis skapade det, och därmed också lade grunden till sin maktställning i samhället. Man använde sig utav ett sorts kurirsystem och detta system lade sedan monopol på den största delen utav postverksamheten på kontinenten
 7. Under 1600-talet utvecklas posten i Sverige till ett jämförelsevis väloljat maskineri. 1698 skickades enligt bevarade uppgifter 360 000 brev med det svenska postväsendet. Magnus Linnarssons undersökning om hur den svenska staten etablerade och utvecklade verksamheten, ställer relevanta frågor också för 2000-talet

Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kunglig förordning om postbud. Under det följande århundradet byggdes postnätet ut över riket och alla större städer fick postkontor. Från början sköttes verksamheten av staten, men under stormaktstiden förändrades organisationen flera gånger och lades vid ett par tillfällen ut på entreprenad Den 6 maj 1840 införde Storbritannien historiens första frimärke. Därmed standardiserade britterna även priserna och gjorde det både enklare och billigare att skicka brev med posten. Innan frimärket fanns hade postväsendet en ofta oöverskådlig uppsjö av avgifter vars storlek påverkades av bland annat brevets destination, transportform och antalet ark i kuvertet Ta reda på hur postväsendet fungerade i Sverige under 1600-talet. Aktivitet om postens historia för årskurs 4,5, Det svenska postväsendet grundades 1636 genom en kunglig förordning om postbud. Under det följande århundradet byggdes postnätet ut över riket och alla större städer fick postkontor. Från början sköttes verksamheten av staten, men under stormaktstiden förändrades organisationen flera gånger och lades vid ett par tillfällen ut på entreprenad. I Postgång på växlande villkor. Historia.nu 70. Postbondens unika roll i Stormaktssverige 70. Postbondens unika roll i Stormaktssverige. av Historia.nu | Publicerades 10/2/2019 Spela upp.

Läs gärna mer om postväsendets historia på http://www.postmuseum.posten.se/ Källa Ett sekel i Hissjöbygden, Hissjö byakista. Telefonväxel - dåtidens telefon. Den första växelstationen var beläget efter Kullavägen. De som ägde denna var Johan och Maria Rehn, år omkring 1920, Rudolf Rehn son till Johan och Maria bemannade stationen Historia. Refvelsta har en lång och tidvis mycket spännande historia. Gården omnämns i skriftliga källor redan från på 1300-talet. Gården har bland annat ägts av ätterna Bielke, Vasa, Rålamb och Benzelstierna. Enligt sägnen sägs namnet härstamma från sagokungen Rolf Krakes son Refil. Revelsta är mest känt i historien för den. historisk tidskrift 131:2 • 2011 1600-talets postväsende som företagsekonomisk utmaning henrik ågren* Högskolan i Gävle Magnus Linnarsson, Postgång på växlande villkor: det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, Södertörn doctoral dissertations 49, (Lund: Nordic Academic Press 2010). 281 s

Här finns beskrivet om byordning, befolkningsutveckling och om emigration, här kan man läsa om Alseda kyrka och alla missionshusen, om skolorna, om postväsendets historia i bygden, om industrier och affärer och mycket annat, och - inte minst - sägnen om Kettil Runske, som är så nära förknippad med vår bygd Ingen vet med säkerhet hur många brev som skickades hem till Sverige under emigrationsepoken, men statistik från det danska postväsendet visar att det under åren 1885-95 sändes nära en halv miljon brev per år från USA till Danmark. 1905-14 hade genomsnittet per år ökat till nära 1,3 miljoner När det svenska postväsendet inrättades 1636 skapades en stafett av särskilt avdelade postbönder som transporterade posten. Stafettsystemet utgjorde postens grundläggande infrastruktur tills postbönderna i slutet av 1800-talet ersattes av transporter med postdiligens och järnväg Huvudansvaret för postväsendet förlänades periodvis till överpostmästaren vid Stockholms postkontor fram till 1677 då postväsendet återbördades till kronan och inrättades vid Kanslikollegium. År 1685 blev postväsendet ett affärsdrivande statligt verk, vars inkomster användes till att upprätthålla postgången och postväsendet Varken snö, regn eller mängd sätter stopp för posten Så länge det finns brevbärare, finns det livsglädje. — William James, amerikansk filosof (1842—1910

Magnus Linnarsson har varit knuten till historiska institutionen i Lund och den nationella forskarskolan i historia, och genomfört sin forskning vid institutionen för genus, kultur och historia på Södertörns högskola. Avhandling: Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden 1875 har man satt som det moderna postväsendets startår i Tingstäde. En gissning är att Poststationen då var belägen vid Furubjers. Ett dokument från 1884 visar att konsul JP Stare på Furubjers i egenskap av poststationsföreståndare begär arvodeshöjning hos Kongl Generalpoststyrelsen i Stockholm men med negativt resultat

Brevet ska fram! Popularhistoria

Svenska postväsendets historia Svenska statsmän under medeltiden Svenska städer - när grundades de? Svensk emigration till Amerika Svensk Historia.nu Svensk Historia Svensk historia Länkar 1 2 Svenskt Kulturarv.se Sveriges flagga 1 2 3 4 5 Sveriges monarki Sveriges nationaldag Sveriges nationalsång Sveriges politiska historia 1 Stream 70. Postbondens unika roll i Stormaktssverige by Historia.nu med Urban Lindstedt from desktop or your mobile devic Postväsen -- historia -- Sverige -- 1600-tal -- 1700-tal (sao) Companies (shbe) Postverket -- history -- Sweden (shbe) Postal service -- history -- Sweden (shbe) Indexterm och SAB-rubrik Qjf-c:k Postväsen: Sverige: historia Klassifikation 383.49485034 (DDC) Qjf-c:k.42 (kssb/8 Pris: 237 kr. inbunden, 2010. Skickas inom 1-4 vardagar. Köp boken Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden av Magnus Linnarsson (ISBN 9789185509423) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

Postväsendets utveckling - thorsaker

Den nya permanenta utställningen om postväsendets historia och om hur Posten fungerar idag har formgets av AIX.... Läs me Pris: 150 kr. e-bok, 2015. Laddas ned direkt. Köp boken Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden av Magnus Linnarsson (ISBN 9789187351815) hos Adlibris. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden (Lund 2010). Efter det har han fortsatt intressera sig för hur staten organiserar sin verksamhet. Hallenberg är också filosofie doktor i historia och arbetar som lärare och forskare vid Historiska institutionen på Stockholms universitet. Hans avhandling Kungen, fogdarna och riket Magnus Linnarsson (f. 1977) är historiker vid Stockholms universitet med politisk historia som specialområde, med särskilt fokus på institutioner och organisationer över längre tid.Han disputerade vid Lunds universitet 2010 med avhandlingen Postgång på växlande villkor.Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, och redigerade 2014 anto Politiska rum Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, och redigerade 2014 anto Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300-1850. Magnus Linnarsson: Problemet med vinster. Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år. Nordic Academic Press

Svensk historia - landsvägar

Post - Wikipedi

Kölns kvinnliga postmästare Katharina Henot brändes på bål 1627. Målningen föreställer dock häxbål i tyska Derneburg 1555. Foto: Granger/TT. Kvinnor som var änkor - och därmed myndiga - kunde få betydelsefulla uppdrag på 1600-talet. Men att sådana positioner kunde vara utsatta förstår man om man betänker den kvinnliga postmästaren Katharina Henots. 5000. Mops till salu 2017. Cars mater. Tre bröder saga. Lpo 94 musik. Life hack digital. Postväsendets historia ; Stjärn triangelkoppling. Med karoliner och louisdorer. Joe jonas filmer och tv program. Fredrik hallgren. Geometra download. Jennifer lopez lets get loud. Långhårig dvärgtax. Sterling knight so random. Claes moser wikipedia. Roliga häst gåtor Fischerström, Iwan W. Posten. Strövtåg i postväsendets och frimärkenas historia från antiken, medeltiden och våra dagar. 1970. Bok och Bild. Inb och med skomsl. 142 s. Rikt ill. 4:o. [#48882] 150:- Tullberg, Sigurd. Handbok för filatelister. Tillverkning av frimärken. Nytryck och förfalskningar. 1946. Bibliotekens bokförmedling När Gustav II Adolf dog 1632 tog det sex veckor för budet om hans död att nå Stockholm. Vad höll den budbäraren på med egentligen? Henrik och Ann undersöker också hur postväsendet växte fram och testar 1800-talets uppfinningar

Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstide För 50 år sedan - den 3 september 1967 övergick Sverige från vänster till högertrafik, men den första lagstadgade bestämningen som rör trafikriktningen i Sverige utfärdades faktiskt av Karl XII. I Kongl. Maj:ts Förordning 10 februari 1718 angående Postväsendets och Gästgifweriernas sammanfogande föreskrevs högertrafik redan då Lite frimärkshistoria På Postmuseum i Gamla stan i Stockholm kan man lära sig en hel del om postväsendets historia. För Sveriges del infördes Postverket av Axel Oxenstierna på 1600-talet

Svensk historia - Hans Högma

Henrik och Ann undersöker också hur postväsendet växte fram och testar 1800-talets uppfinningar. Originaltitel: En rolig historia : Kommunikationens historia. Produktionsår: 2013. Ämnen: Historia Teknik Teknikhistoria. Målgrupper: Grundskola 4-6. Speltid: 14 min Strövelstorps sockensparbank. Pionjär öppnade bank på Vegeholm. År 1853 var 40 riksdaler en ej föraktlig summa pengar. Så mycket kunde emellertid jungfru Ingri Romare - hon var förmodligen från Vegeholms slott - avvara, då hon den 3 januari detta år blev den första insättaren i den nyöppnade Strövelstorps sparbank

Postverket - Wikipedi

Både husens namn - Posthornet och Frimärket - och deras utformning anspelar på platsens historia. - Man kan tänka att det är en lek med postväsendets former, säger arkitekt Charlotte von Brömssen på Tengbom. Stora krökta linjer ger form åt kvarteret och den vågiga betongfasaden liknar kanten på ett frimärke historisk tidskrift 131:1 • 2011 171 Macintyre, Ben, Operation Mincemeat: hur en död man och en bisarr plan lurade nazisterna och ledde de allierade till seger, Stockholm 2010 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, Stockholm 2010 Misch, Rochus, Jag var Hitlers livvakt: det sista vittnet berättar, Stockholm 201 lÄsning fÖr svenska folket. utgiven av sÄllskapet fÖr nyttiga kunskapers spridande (Åttiosjunde ÅrgÅngen) ny fÖljd. trettioandra bande 3. Vi läser om kvinnor i krig s. 84-84 och svarar på frågor. 4. Genomgång - Jag berättar om hur det var att vara kvinna och hur man såg på kvinnor under 1600-talet. Vi pratar även om synen på kärlek och relationer. 5. Vi ser en film om kärlek genom historien. 6. Vi skriver brev till historiska personer

Kommunikationens historia. Borttagen från min sida i denna webbläsare. Avsnitt 4 · 14 min. Finns även som syntolkat och teckenspråkstolkat. Ann och Henrik ser ett historieprogram på tv och börjar fundera över hur man skickade meddelanden till varandra förr i tiden Lägre tjänsteman inom postväsendet med ansvar för räkenskapsföringen och förmedlingen av postväsendets transaktioner med Statskontoret och Kammarrevisionen. Postkassören var underställd postkamreraren. Han hade ursprungligen säte vid Kammarkollegium och verkade då som ett mellanled mellan Statskontoret och Kanslikollegium i den löpande postförvaltningen

det danska postväsendets historia i Det danske postvæsen indtil 1711 (1889), Postvæsenet i Danmark 1711—1808 (1903), Postvæsenet i Danmark 1808—48 (1908), Det köbenhavnske postvæsen 1624—1912 (1912) och Postvæsenet i Danmark 1848—73 (1924). P. E—t. Olshausen [å'lsha͡u-], Philipp Justus von Posten : strövtåg i postväsendets och frimärkenas historia från antiken, medeltiden och våra dagar / Iwan W. Fischerström. 1970; Bok; 14 bibliotek 4. Fischerström, Iwan W., 1906-1994 (författare

En rolig historia - syntolkat : Kommunikationens historia : Ann och Henrik ser ett historieprogram på tv och börjar fundera över hur man skickade meddelanden till varandra förr i tiden. Hade Facebook fungerat på medeltiden? Och varför började man plötsligt skicka massor av brev på 1800-talet? Ann och Henrik färdas till stenåldern för att testa grottmålningar och till Mesopotamien. Postgångens historia Följande är en kort beskrivning om hur postgången fungerade då postväsendet tog i bruk på 1600-talet. Redan kravet på läs- och skrivkunnighet gjorde brevskrivandet förr till ett privilegium för överklassen. Myndigheternas postbefordran var dock inte reguljär, postbu Christian IV's Forordning om Post-Budde (Mail Carrier Decree) was enacted in December 1624. Nine Danish postal routes were established, of which the route to Hamburg was the most important. Twelve years later the Swedish council of state approved the Förordning om Postbådhen (Mail Carrier Ordinance). This was the beginning of formal postal services in both countries

Postens historia - läromedel i historia åk 4,5,

Postväsendet inrättades och vägnätet rustades upp, vilket underlättade kontakter och samordning i det växande riket. Sverige saknade egentligen en befolkning som kunde bära ambitionen att vara en stormakt Den första lagstadgade bestämmelsen i vårt land om trafikriktningen utfärdades av Karl XII, som i Kongl. Maj:ts Förordning 10 februari 1718 angående Postväsendets och Gästgifweriernes sammanfogande påbjöd högertrafik. I förordningens § 24 föreskrevs att då två postvagnar möts hålla de halfwa vägen hwardera til höger

Postens historia: Från brevduvor till postflygare

Linnarsson, M 2010, ' Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden ', Doktor, Historia en viktig vändpunkt i kommunikationens historia (McQuail, 2010 sid. 28). De så kallade handelstidningarna från denna tid var viktiga för köpmän, ekonomi och handel. Det fanns ett behov av att sprida propaganda, eftersom trettioåriga kriget pågick. Postväsendet expanderade Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden & Heiko Droste (ed.), Connecting the Baltic Area: The Swedish Postal System in the Seventeenth Century. Av Lars-Folke Landgrén.. 175 Peter Ullgren, Hemligheternas brödraskap. Om de svenska frimurarnas historia 2010 med avhandlingen Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, Hans senaste bok Problemet med vinster. Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år, gavs ut 2017. Torbjörn Nilsson är professor i historia vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskol Avhandling: Postgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden Författare: Magnus Linnarsson Datum: 2010-10-29 kl. 10.15. Fulltext (PDF) Avhandling: Fostrande förpliktelser : representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft Författare: Malin Gregerse

 • Jämföra försäkringar.
 • Sik hållbarhet.
 • Hotels in San Diego on the beach.
 • Glömt lösenord Samsung S4.
 • Norra Europa.
 • Isklot.
 • Ökad sexlust efter slutat med p piller.
 • Ottendorf okrilla.
 • Tinder regler.
 • Stena Line.
 • Sjungande Elsa docka med mikrofon.
 • König Pilsener Logo.
 • Xbox One split screen games.
 • Galvaniskt element citron.
 • Konstnärsmaterial Västerås.
 • Spänningshuvudvärk yrsel.
 • Starta ny grupp Supertext.
 • Svenska för akademiker.
 • Österängskyrkan Kristianstad.
 • Olika organ av FN.
 • Filmkedjan Sundbyberg.
 • Eric Dane filmer och tv program.
 • Kom i form på 3 månader.
 • Metamfetamin tänder.
 • Kreativ verkstad Malmö.
 • Redovisningsbyrå Göteborg.
 • Knallerfrauen Shopping.
 • Londonist.
 • EV West VW Kit.
 • VVV Willemstad.
 • Gissa bilden nivå 234.
 • Leverfläck synonym.
 • Volvo Mina sidor.
 • Restaurant Tipps Hamburg.
 • Aqua Floating Group AB.
 • Ikea diskmaskin LAGAN manual.
 • United Wardrobe of Vinted.
 • Sony Alpha A7R III.
 • Må synonym.
 • Fasföljdsprovare.
 • Båtmässa Vaxholm 2020.